X

نظرسنجی

فرم نظرسنجي مشتريان

فرم نظرسنجي مشتريان

كارگزاری بورس بیمه ایران با هدف ارتقای كیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد، از این رو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل، ما را در رسیدن به این هدف یاری كنید.

فرم پیشنهادات
Loading
  • مشخصات

    اطلاعات این قسمت را وارد کنید.
فرم انتقادات
Loading
  • مشخصات

    اطلاعات این قسمت را وارد کنید.