بورس کالا

 

بورس کالا بازاری برای عرضه کالا و فروش آن براساس قیمت گذاری کارشناسان است.

در بورس اوراق بهادار معمولا کالاهای خام مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و ... مورد معامله قرار می گیرد. معامله در بورس کالا متشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف و کم هزینه است. همچنین امکان پوشش، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد و کیفیت و کمیت کالا، مبلغ معامله و مدت معامله تضمین شده است. کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و به شکل شفاف انجام و با حذف رانت باعث فسادزایی از بازار معملات می‌شود. در این بازار مبدا کالا مشخص و تضمین شده است و پذیرش کالا برای فروش منوط به داشتن استانداردهای اجباری برای آن کالاست و دقیقا از همین مسیر کیفیت کالا تضمین می‌شود.