میلاد قاسمی

اطلاعات فردی

 

 

 
نام و نام‌خانوادگی: میلاد قاسمی 
 

جایگاه سازمانی: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 

 


مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری


سوابق اجرایی

  • معاون اعتبارات، پذیرش و امور شعب کارگزاری بورس بیمه ایران 
  • معاون مالی و پشتیبانی کارگزاری بورس بیمه ایران 
  • مدیر کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران 
  • مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بورس بیمه ایران 
  • رئیس حسابداری کارگزاری بورس بیمه ایران
  • سرپرست تیم حسابرسی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی)