اهداف و سیاست‌ها

 
 

هدف اصلی کارگزاری بورس بیمه ایران

 
هدف اصلی کارگزاری بورس بیمه ایران، ارتقای روزانه کیفیت خدماتش است تا از این طریق، بازار سرمایه با اقبال بیشتری در جامعه ایرانی همراه شود و در چشم‌انداز بلند مدت، اقتصاد کشور به بالندگی برسد و شهروندان در آرامش بیشتری زندگی کنند. «حاکم‌ کردن تفکر بنگاهداری اقتصادی» باعث می‌شود سود شرکت و مشتریان همزمان با یکدیگر محقق شود. گام نهادن در این مسیر با بهره‌مندی از ابزارهای نوین مالی باعث شده جایگاه‌های مهمی همچون رتبه اول کارگزاری‌های دولتی و نهادی و رشد هزار درصدی سهم معاملات طی دو سال اخیر به دست بیاید؛ بدون تردید این موفقیت‌ها با همراهی مشتریان عزیز کسب شده است.