شماره حساب‌های شرکت کارگزاری بیمه ایران


  • هر گونه انتقال یا واریز وجه بابت خرید و فروش به غیر از حساب‌های اعلام شده، ممنوع است.

  • کارکنان کارگزاری بورس بیمه ایران، حق دریافت سود بابت معرفی سهم، خرید، فروش و سایر موارد مرتبط را ندارند.

  • خرید و فروش سهم فقط به نام شخص سهامدار و توسط خود فرد به شکل آنلاین یا کتبی (ارائه شده به کارگزاری) با اطلاع کامل وی از جزئیات انجام می‌شود.

بانک

شعبه

شماره حساب

شبا

کارت

ملی

بورس 695

0105465984001

IR_4601_7000_0000_1054_6598_4001

-

سامان

سرو 849

849408053553

IR_6705_6008_4904_0008_0535_5003

6219867000006052

ملت

بورس تهران 62059

3217721020

IR_1801_2000_0000_0032_1772_1020

6104337660263847

تجارت

بورس کالا 1043

104316433

IR_4201_8000_0000_0001_0431_6433

-

آینده

پاسداران 0303

0100265969008

IR_۲۵۰۶_۲۰۰۰_۰۰۰۰_۱۰۰۲_۶۵۹۶_۹۰۰۸

6362147010006938

پاسارگاد

سعدی 271

271110142984501

IR_6105_7002_7111_0142_9845_0001

-

خاورمیانه

بخارست 1007

100711040707073680

IR_6007_8010_0711_0407_0707_3680

-

شهر

خیابان الوند 248

100123683

IR_0806_1000_0000_0001_0012_3683

-

رسالت

گروه اقتصاد و صنعت 010

1080348511

IR_8507_0000_1000_2280_3485_1001

5041727010331112

رفاه  آپادانا 197  342781856  IR_1001_3010_0000_0003_4278_1856
 
پارسیان  طالقانی 5410201  20101038341604   IR_8805_4010_2020_1010_3834_1604  
گردشگری  سیدجمال اسدآبادی 111   111717653591 IR_2906_4001_1100_7107_6535_9001