جستجوی اطلاعات شعبه
 • رئیس شعبه آقای غلامرضا اسدی
 • استان مرکزی
 • شهر اراک
 • آدرس ایران-مرکزی-اراک-میدان دارایی - خ میرزای شیرازی - ساختمان مرکزی بیمه ایران - ط ۳ - کارگزاری بورس بیمه ایران
 • تلفن ۰۸۶-۳۲۲۳۱۶۹۱ _ ۰۸۶-۳۲۲۳۱۸۸۱ _ ۰۸۶-۳۲۲۳۶۳۵۱
 • رئیس شعبه آقای شهروز رضایی
 • استان اردبیل
 • شهر اردبیل
 • آدرس ایران-اردبیل-اردبیل-خیابان امام-خ دادگستری-خ فرمانداری- جنب کوچه اعلمی-پلاک۴۱-طبقه۱ - کارگزاری بورس بیمه ایران
 • تلفن ۰۴۵-۳۳۲۵۰۰۰۹ _ ۰۴۵-۳۳۲۴۶۹۶۹ _ ۰۴۵-۳۳۲۵۲۱۰۷
 • رئیس شعبه آقای مصری پور
 • استان اصفهان
 • شهر اصفهان
 • آدرس ایران-اصفهان-اصفهان-خیابان توحید - نبش مهرداد شرقی - مجتمع الهیه - ط ۴ - واحد جنوب غربی _ کارگزاری بورس بیمه ایران
 • تلفن ۰۳۱-۳۱۳۱۲۱۹۴ _ ۰۳۱-۳۱۳۱۲۱۹۵ _ ۰۳۱-۳۱۳۱۱۵۶۴
 • رئیس شعبه آقای حمیدرضا اکبرزاده
 • استان اصفهان
 • شهر کاشان
 • آدرس ایران-اصفهان-کاشان-خیابان امیرکبیر- جنب بانک صنعت و معدن- مجتمع امیرکبیر- طبقه۴- واحد ۱۶- کارگزاری بورس بیمه ایران
 • تلفن ۰۳۱-۵۵۳۵۳۱۰۰-۱
 • رئیس شعبه آقای ماشااله حیدری
 • استان البرز
 • شهر کرج
 • آدرس ایران-البرز-کرج-بلوار دانش آموز - میدان مادر - ساختمان پردیس - ط ۲- واحد ۸ کارگزاری بورس بیمه ایران
 • تلفن ۰۲۶-۳۲۷۵۷۷۶۰ _ ۰۲۶-۳۲۷۷۰۲۲۶-۷
 • رئیس شعبه آقای آرش خسروی
 • استان خوزستان
 • شهر اهواز
 • آدرس ایران-خوزستان-اهواز-کیانپارس - خیابان شهید چمران - نبش خیابان ۱۷ - ساختمان دانش - طبقه ۶ -کارگزاری بورس بیمه ایران
 • تلفن ۰۶۱-۳۳۹۱۴۱۵۷-۵۸
صفحه ۱ از ۶