عرضه و پذیرش شرکت‌ها (ipo)

 

مزایای قابل توجه بازار سرمایه برای شرکت‌های دولتی و خصوصی

 

ورود شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی به بازار سرمایه؛ مزایای قابل توجهی برای این شرکت‌ها دارد که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


  • برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی
  • سهولت تأمین مالی از سیستم بانکی در مقایسه با شرکت‌های غیربورسی
  • سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه یا انتشار اوراق بدهی
  • سهولت و تخفیف مالیات نقل و انتقال
  • معرفی شرکت به بازار، تقویت برند شرکت و تبلیغات
  • کشف قیمت سهام و افزایش نقد شوندگی
  • ارزیابی مناسب تر از عملکرد مدیریت شرکت
  • شفافیت اطلاعاتی
  • استفاده از معیار مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه
  • ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق طرح‌های واگذاری اوراق بهادار یا سهام ترجیحی کارکنان