فیلم‌های آموزشی کارگزاری بورس بیمه ایران

 

برای آشنایی با بازار سرمایه، راه های انجام معامله با سامانه اکسیر کارگزاری بورس بیمه ایران و ... فیلم های آموزشی متعددی تهیه شده که می توانید با مراجعه به لینک زیر آنها را مشاهده کنید:

   کلیک کنید