اعضای هیات مدیره و مدیران

رئیس هیات مدیره

نائب رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 

آقای بابک احمدی ناقدی

عضو هیات مدیره

آقای دکتر یاسر شریعت

عضو هیات مدیره


 
 

حوزه مدیریت

 

 

آقای امید حسن زاده 
مدیر واحد نظارت و کنترل داخلی 
 
 
آقای شایان یزدی زاده
رییس دفتر مدیر عامل 

معاونت اعتبارات ،پذیرش و امور شعب

آقای حسین درخشان هوره
 معاون اعتبارات، پذیرش و امور شعب
 

 

خانم محبوبه فرزانه پی
مدیر اعتبارات
 
 
خانم مینا حاجی فرج
مدیر پذیرش
 
 
آقای رضا عزیزی
مدیر امور شعب

معاونت توسعه و فناوری اطلاعات

خانم پانته آ عامری
 معاون توسعه و فناوری اطلاعات 
 

 

آقای رسول گودرزی
مدیر توسعه بازار و برندینگ
 
 
آقای حسام پارچه‌بافیه
مدیر فناوری اطلاعات
 
 
آقای محمود قندچی
مدیر تحلیل و آموزش

معاونت مالی و پشتیبانی

آقای شهروز وثوقی
معاون مالی و پشتیبانی
 

 

آقای کاظم بلوری
مدیر مالی
 
 
آقای نادر خلیفه
مدیر سرمایه انسانی و خدمات شرکتی

معاونت عملیات

آقای سجاد دولت دوست

معاون عملیات
  

 

 

 آقای میثم باقری
مدیر عملیات اوراق بهادار
 
 
آقای مسعود شریفی خطیر
مدیر عملیات کالا
 
 
آقای حسین موسوی
مدیر عملیات انرژی