اعضای هیت مدیره و مدیران

 

 

 
آقای میلاد قاسمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

عضو هیات مدیره

آقای دکتر سید یاسر شریعت
عضو هیات مدیره

حوزه مدیریت

 

 

آقای امید حسن زاده 
مدیر واحد نظارت و کنترل داخلی 
 
 
آقای شایان یزدی زاده
رییس دفتر مدیر عامل 

معاونت اعتبارات ،پذیرش و امور شعب

آقای حسین درخشان هوره
 معاون اعتبارات، پذیرش و امورشعب
 

 

خانم محبوبه فرزانه پی
مدیر اعتبارات
 
 
خانم مینا حاجی فرج
مدیر پذیرش
 
 
آقای رضا عزیزی
مدیر امور شعب

معاونت مالی و پشتیبانی

آقای شهروز وثوقی
معاون مالی و پشتیبانی
 

 

آقای کاظم بلوری
سرپرست مالی
 
 
آقای نادر خلیفه
مدیر سرمایه انسانی و خدمات شرکتی

معاونت توسعه و فناوری اطلاعات

خانم پانته آ عامری
 معاون توسعه و فناوری اطلاعات 
 

 

 
مدیریت توسعه بازار و برندینگ
 
 
آقای حسام پارچه‌بافیه
مدیر فناوری اطلاعات
 
 
آقای محمود قندچی
مدیریت تحلیل و آموزش

معاونت عملیات

معاونت عملیات
 

 

آقای سجاد دولت دوست
مدیر عملیات اوراق بهادار
 
 
آقای حسین موسوی

سرپرست کالا

 
 
آقای حسین موسوی

مدیر عملیات انرژی