مشاوره رایگان کارگزاری ببورس بیمه

 

 

مسئول معاملات مشتقه

 جناب آقای حسن میثمی            شماره داخلی: 119

 

 

کارشناس پذیرش بخش آتی‌کالا

        عظیمی                                 شماره داخلی: 227

 

 

 

 

  جهت ورود به کانال تلگرامی آتی‌کالا کلیک فرمایید.

 

 

 آتی کالا