مسئولیت اجتماعی

 
 

میزان تعهد هر نهاد به برنامه‌هایش را می‌توان در گستره تاثیر گذاری‌اش در جامعه جست‌و‌جو کرد

 
میزان تعهد هر نهاد به برنامه‌هایش را می‌توان در گستره تاثیرگذاری‌اش در جامعه جست‌و‌جو کرد؛ کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان نهادی اقتصادی – اجتماعی تلاش کرده است تا با حفظ ارتباط خود با نهادهای اجتماعی در راستای کمک به بهبود اشتغال، درآمدزایی و خوداتکایی شهروندان حرکت کند. طی سال‌های اخیر همکاری با انجمن‌های مردم نهاد از جمله محک، رعد الغدیر و ... در بخش‌های مختلف منجر به اشتغالزایی ده‌ها نفری و رفع نیازهای ضروری خانواده‌های نیازمند شده است. این کارگزاری آماده همکاری با نهادهای مدنی مختلف برای کمک به بهبود رفاه اجتماعی است.