مسئولیت اجتماعی

 
میزان تعهد هر نهاد به برنامه هایش را می توان درگستره تاثیرگذاری اش در جامعه جست و جو کرد
 
میزان تعهد هر نهاد به برنامه‌هایش را می‌توان درگستره تاثیرگذاری‌اش در جامعه جست‌و‌جو کرد؛ کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان نهادی اقتصادی – اجتماعی تلاش کرده است تا با حفظ ارتباط خود با نهادهای اجتماعی در راستای کمک به بهبود اشتغال، درآمدزایی و خوداتکایی شهروندان حرکت کند. طی سال‌های اخیر همکاری با انجمن‌های مردم نهاد از جمله محک، رعد الغدیر و ... در بخش‌های مختلف منجر به اشتغالزایی ده‌ها نفری و رفع نیازهای ضروری خانواده‌های نیازمند شده است. این کارگزاری آماده همکاری با نهادهای مدنی مختلف برای کمک به بهبود رفاه اجتماعی است.